Manažéri spoločnosti sú radi odpovedia na vaše otázky, a pripraviť cenovú ponuku. Položiť otázku

Obchodný zástupca - váš osobný asistent a poradca.
Máme obchodných zástupcov na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a je v pláne tento počet zvýšiť v závislosti od expanzie na ďalších európskych trhoch.

Obchodný zástupca je nápomocný pri:
- podávaní informácii o podmienkach dodávok tovaru a cenách;
- objednávaní tovaru, sledovaní inventúrnych zostatkov a rezerv;
- dokumentovaní dodávky tovaru a dodržiavaní podmienok o jej čase, umiestnení, vybavení, vrátane prípadov kedy kupujúci požaduje dodržanie osobitných pravidiel stanovených v zmluve o dodávke;
- získavaní informácií o nových kolekciách, produktoch a podobne;
- koordinácii propagačných akcií a zliav výrobkov;
- koordinácii spoločných reklamných kampaní v médiách;
- vybavovaní sťažností, vracaní tovaru, riešení vzniknutých škôd;

Kedykoľvek nám môžete klásť otázky aj priamo, ale práca prostredníctvom obchodného zástupcu bude uľahčovať našu spoluprácu.