Manažéri spoločnosti sú radi odpovedia na vaše otázky, a pripraviť cenovú ponuku. Položiť otázku

Poskytovanie tovar na predaj na komis stanovuje:

1. Platba za tovar po realizácí.

2. Správa z predaného tovaru, poskytnutých komisiou na základe výsledkov predaja za mesiac najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca.

3. Platba sa vykoná na základe faktúry do 5 pracovných dní.

4. Komitant (Eurogrizzly) má právo odporučiť a sledovať predajné ceny.

5. Komisionar objedná tovar na doplnenie predávaného tovaru, zohľadňujúc situáciu veľkosti dávky a dodanie tovaru uvedeného vo všeobečnech podmienkach

6. Komitant môže obmedziť množstvo (hodnoty) tovar prevádzané Komisíí.

7. Vrátenie nepredaného tovaru môžu byť vyrobené ako na žiadosť Komisionaru, a na dopyte Komitanta.

8. Vrátený výrobok musí byť v bezchybnom stave, originálne balenie, označovanie neobsahuje informací Komissionara, pripravený pre ďalšie realizáciu.

9. Cena, za ktorú je tovar odovzdaný k spáchaniu je obvykle vyššia ako cena, za ktorú môže byť tento výrobok zakúpený od partnera o platobných podmienkach naraz (na základe zmluvy o predaji).

10. Partner, dostal tovar za províziu, môže nadobudnúť tovar z iných položiek (výrobkov) na podmienkach kúpnej zmluvy.