V súčasnej dobe sa vytvára katalóg s ponukou propagačných materiálov pre európsky trh.

Príklady našich návrhov nájdete v kataloge Položiť otázku

POS materiál - je osobitný druh propagačných materiálov, ktoré sa nachádzaú priamo v mieste predaja.
Úlohou POS materiálov je pritiahnuť maximálnu pozornosť a informovať zákazníkov o značke alebo akcii.
Grizzly má rozsiahle skúsenosti s používaním propagačných materiálov na podporu nákupu svojich výrobkov na predajných miestach. Aby ste zamerali pozornosť zákazníkov na produkty Grizzly v mieste predaja, navrhujeme použiť:
- bannery;
- plagáty;
- vlajky;
- návnady;
- balóny;
- samolepky;
- ukazovatele ..a iné

Sme pripravení poskytnúť našim obchodným partnerom aj  brandovaný materiál ako sú regály a stojany pre umiestnenie výrobkov v mieste predaja.