Manažéri spoločnosti sú radi odpovedia na vaše otázky, a pripraviť cenovú ponuku. Položiť otázku

Sme ochotní spolupracovať s vami na vyvíjaní a umiestnení reklamy do ulíc vášho mesta. Chceme povedať našim potenciálnym zákazníkom, že výrobky Grizzly už na nich čakajú vo vašich obchodoch.

Ak máte záujem, Eurogrizzly využije všetky svoje skúsenosti na dosiahnutie požadovaného účinku.
Pre tento účel je možné využiť celé portfólio nástrojov: billboardy, pútače, reklamné obrazovky, na ktorých vieme zobraziť videá o značke Grizzly. Rovnako je možné umiestniť reklamné panely na autobusových zastávkach alebo priamo na vozidlách hromadnej dopravy.

Tu nájdete fotografie realizácií katalógu o mestskej reklame .