Manažéri spoločnosti vám radi zodpovedia vaše otázky a pripravia žiadosť o rezerváciu tovaru Dotaz na rezerváciu

Prečo musím rezervovať tovar 
Pre efektívne zabezpečenie dodávky je dôležité, aby bol tovar dostupný presne v okamihu, keď je najväčší dopyt. Batohy a tašky  patria k výrobkom, ktoré majú výraznú sezónnosť. Eurogrizzly nemôže zaručiť, že v hlavnej sezóne bude objednaný tovar vždy na sklade.
Ak chcete mať tovar v regáloch v správnom čase a aby bol v našich skladoch v požadovanom množstve, môžete urobiť rezerváciu a nakupovať tovar v predstihu alebo využiť podmienky rezervácie tovaru v našich skladoch.

Podmienky a pravidlá pre-order k dispozícii tu.

Podmienky rezervácie produktu:
  • rezerva môže byť vytvorená na tovar v skladoch Eurogrizzly alebo už vo výrobných plánoch (bude upresnené pri registrácii);
  • konečná štruktúra a podmienky rezervy objednávky sú schválené Eurogrizzly;
  • rezervované položky musia byť zakúpené najneskôr do 30 dní od rezervácie;
  • termíny rezervácie môžu byť zmenené na základe dohody obidvoch strán;
  • po uplynutí doby rezervácie sa táto automaticky zruší a tovar sa stáva voľne dostupným;
  • odmietnutie rezervovaného tovaru (neodobratie v požadovanej dobe) nepredstavuje žiadne sankcie, ale môže mať v budúcnosti vplyv na ďalšiu rezerváciu.