Manažéri spoločnosti vám radi pomôžu s objednávkou pre-order

Byť efektívny znamená aj to aby bol tovar k dispozícii presne v okamihu najvyššieho dopytu. Batohy a tašky sú produkty, ktoré majú výraznú sezónnosť. Eurogrizzly nemôže zaručiť, že v hlavnej sezóne bude objednaný tovar v celom rozsahu vždy na sklade dostupný.
Ak chcete dosiahnuť aby bol tovar v správny čas a v požadovanom množstve vo vašich regáloch, môžete si ho zarezervovať a nakupovať v predstihu alebo využiť podmienky rezervácie tovaru v našich skladoch.

Rezervačné podmienky možno nájsť v sekcii "Prevádzkové rezervácie"

Pre-order musí obsahovať:
- definovaný rozsah a počet výrobkov;
- vypracované a dohodnuté plány dopravy a platby.

Dohoda na Pre-Order znamená, že Eurogrizzly musí dodať tovar v súlade s harmonogramom a kupujúci je povinný tovar prevziať.

Ak potrebujete odložiť dátum dodania tovaru, môžeme uskladniť výrobky v našich skladoch bez úhrady. Žiadosť o prevod a dodanie v novom termíne sa zasielajú do Eurogrizzly najneskôr 7 kalendárnych dní pred plánovaným dátumom dodania.

Ak z nejakého dôvodu nebude zmenená pôvodne stanovená doba dodania, výrobky budú predávané bez obmedzenia ostatným zákazníkom bez akýchkoľvek sankcií. Žiadosť o zrušenie alebo zmenu doby dodania majú byť zaslané do Eurogrizzly najneskôr do 7 kalendárnych dní pred plánovaným dátumom.

Všetky zmeny v načasovaní dodávky a množstve tovaru sa riadia primárne vzájomnou dohodou.